fbpx
notino popust

Sve o ChatGPT tehnologiji – kako funkcionira, čemu služi i kakav utjecaj ima na naš život

Chatgp umjetna inteligencija

Umjetna inteligencija (UI) je tehnologija koja ima sve veći uticaj na ljude u današnjem digitalnom dobu. UI se koristi u različitim industrijama, od medicinskog istraživanja do automobilske proizvodnje, od poslovanja do zabave.

Jedan od najvažnijih uticaja UI-a na ljude jeste ubrzani razvoj i napredak tehnologije, što otvara mnoge nove mogućnosti i omogućava ljudima da brže i efikasnije rješavaju probleme u svom svakodnevnom životu. Na primjer, razvoj UI-a u medicini omogućava brže i preciznije dijagnosticiranje bolesti, što pomaže u spašavanju života.

Međutim, postoje i određeni rizici i izazovi koje UI donosi. Jedan od njih je gubitak radnih mjesta zbog automatizacije procesa koji su nekada bili obavljani od strane ljudi. Također, postoje zabrinutosti u vezi sa zaštitom privatnosti i sigurnosti podataka, budući da UI ima mogućnost prikupljanja i analiziranja velikih količina informacija.

Uticaj UI-a na ljude ima i etičku dimenziju, budući da neki smatraju da je stvaranje inteligentnih mašina koje su sposobne razmišljati kao ljudi, pa čak i nadmašiti ih, moralno upitno. Međutim, drugi tvrde da UI može biti od koristi u rješavanju nekih od najvećih problema s kojima se ljudi suočavaju, poput globalnog zagrijavanja i nedostatka resursa.

Ukratko, uticaj UI-a na ljude je kompleksna tema koja izaziva mnoga pitanja i dileme. Međutim, bez obzira na to koje mišljenje zauzeli, činjenica je da UI ima sve veći uticaj na naš svijet i naš način života.

AI

Šta je ChatGPT?

ChatGPT je veliki jezički model (eng. language model) zasnovan na umjetnoj inteligenciji, koji je razvijen od strane OpenAI, organizacije za istraživanje u oblasti umjetne inteligencije.

Kao veliki jezički model, ChatGPT ima sposobnost obrade prirodnog jezika i razumijevanja ljudskog govora. To znači da može čitati, pisati i odgovarati na pitanja na sličan način kao što bi to činio čovjek. Međutim, ChatGPT je razvijen upotrebom tehnologija umjetne inteligencije, što ga čini sposobnim da obradi mnogo veće količine podataka nego što je to moguće čovjeku.

ChatGPT se koristi u različitim aplikacijama, uključujući chatbotove, personalne asistente i alate za obradu prirodnog jezika. Njegova upotreba može biti od koristi u različitim područjima, poput obrazovanja, zdravstva, poslovanja i zabave.

U suštini, ChatGPT je sofisticirani alat koji omogućava razmjenu informacija sa korisnicima putem prirodnog jezika. Koristi se za pružanje personalizovanih usluga i poboljšanje korisničkog iskustva na različitim platformama.

sta je Chatgp

Kada kažemo “prirodni jezik”, mislimo na jezik koji ljudi koriste za komunikaciju, odnosno jezik koji se razvio prirodno u ljudskoj zajednici, kao što su engleski, francuski, arapski, kineski i mnogi drugi. Prirodni jezik uključuje različite elemente, poput gramatike, pravopisa, rječnika, idioma, metafora i drugih stilskih figura.

Prirodni jezik se razlikuje od programskih jezika i drugih vrsta umjetnih jezika koji su dizajnirani za specifične svrhe, kao što je programiranje računarskih aplikacija. Prirodni jezik ima različite dijalekte i varijacije, ovisno o kulturi i geografskoj lokaciji ljudi koji ga govore.

Kada se koristi u kontekstu obrade prirodnog jezika, prirodni jezik se odnosi na jezik koji koriste ljudi za razmjenu informacija, bez potrebe da se prilagode specifičnim pravilima ili formatima koji su karakteristični za računarske programe ili druge vrste tehnologija. To znači da se prirodni jezik može razumjeti i obrađivati na način koji je sličan načinu na koji ljudi obrađuju jezik u svom svakodnevnom životu.

Kako je nastao ChatGPT?

ChatGPT je nastao kao dio istraživanja u oblasti umjetne inteligencije koje provodi OpenAI, organizacija za istraživanje u oblasti AI koju su osnovali Elon Musk, Sam Altman i drugi istaknuti tehnološki lideri.

OpenAI je pokrenut 2015. godine sa ciljem da istražuje umjetnu inteligenciju na način koji bi bio koristan za ljude i društvo u cjelini. Jedan od ključnih projekata koji su proizašli iz ovog rada je ChatGPT, koji je prvi put objavljen 2019. godine.

ChatGPT je veliki jezički model zasnovan na arhitekturi transformatorskih neuronskih mreža. Model je treniran na ogromnom skupu podataka, uključujući tekstove iz interneta, knjiga, članaka i drugih izvora na engleskom jeziku.

Cilj ChatGPT-a je da bude sposoban za razumijevanje prirodnog jezika i generisanje odgovora na pitanja na sličan način kao što bi to čovjek učinio. Ova sposobnost može imati mnoge primjene, uključujući chatbotove, personalne asistente i alate za obradu prirodnog jezika.

OpenAI je jedna od vodećih organizacija u oblasti istraživanja umjetne inteligencije i kontinuirano radi na razvoju novih tehnologija i alata koji mogu biti korisni za ljude i društvo.

Istraživanje prednosti ChatGPT-a: Zašto je ovaj alat toliko koristan?

ChatGPT koristi jezičnu tehnologiju GPT-3.5, veliki model umjetne inteligencije koji je obučen na golemoj količini tekstualnih podataka. Osim što se može koristiti za pretraživanje, ChatGPT omogućuje korisnicima da postavljaju potpitanja i vodi prirodan razgovor.

Ovaj alat može pisati poeziju, eseje, službena pisma, reklame, objašnjavati složene koncepte i programirati, što ga čini vrlo korisnim za mnoge svrhe.

Za razliku od Googleove tražilice, ChatGPT ne samo da daje odgovore na postavljena pitanja, već stvara vlastite odgovore na temelju dostupnih podataka. To čini ChatGPT vrlo učinkovitim alatom za pretraživanje, koji može uštedjeti mnogo vremena i truda.

Je li ChatGPT besplatan za korištenje?

ChatGPT je razvijen od strane OpenAI, organizacije koja je prvotno stvorena kao neprofitna organizacija, a kasnije je postala privatna tvrtka. ChatGPT je u osnovi alat umjetne inteligencije i nije besplatan za korištenje u komercijalne svrhe.

OpenAI nudi pristup ChatGPT-u putem svoje API platforme, koja je dostupna uz plaćanje naknade. Ovisno o različitim planovima pretplate, korisnici mogu pristupiti različitim verzijama ChatGPT-a i koristiti ga u različitim aplikacijama za obradu prirodnog jezika.

OpenAI također nudi neke besplatne resurse i alate, kao što su tutoriali, primjeri koda i upute za korištenje, koji mogu pomoći korisnicima da bolje razumiju i koriste ChatGPT.

S obzirom na to da ChatGPT koristi napredne tehnologije umjetne inteligencije, troškovi za njegovo korištenje mogu biti visoki. Međutim, za nekomercijalnu upotrebu, OpenAI nudi neke besplatne alate i usluge koji mogu biti korisni u učenju i razumijevanju tehnologije obrade prirodnog jezika.

Važno je napomenuti da je korištenje ChatGPT-a podložno pravilima API platforme, a korisnici trebaju pratiti ta pravila kako bi se izbjegla zlouporaba tehnologije.

Kako se koristiti ChatGPT?

  1. Prijavite se na OpenAI API platformu i dobijte API ključ.
  2. Učitajte ChatGPT u svoju aplikaciju.
  3. Postavite pitanje ili izjavu koju želite obraditi.
  4. ChatGPT će obrađivati vaš upit i generirati odgovor.
  5. Prikazat će vam se odgovor u vašoj aplikaciji.

To je u osnovi sve što trebate učiniti kako biste koristili ChatGPT. Naravno, postupak može biti složeniji ovisno o vrsti aplikacije i korištenoj verziji ChatGPT-a, ali ovaj jednostavniji postupak pruža osnovnu ideju o tome kako ChatGPT radi.

Koje su najčešće pogreške prilikom korištenja ChatGPT-a i kako ih izbjeći?

Greška “Chat GPT is at capacity right now” u mreži ChatGPT znači da je server koji podržava ChatGPT preopterećen i ne može obraditi sve zahtjeve korisnika. Ova vrsta pogreške obično se pojavljuje kada veliki broj korisnika istovremeno pristupa mreži ili kada postoje drugi problemi s infrastrukturom.

Kada se pojavi greška “ Chat GPT is at capacity right now “, korisnici neće moći pristupiti uslugama koje pruža ChatGPT, poput generiranja odgovora na pitanja ili provjere pravopisa. Kako bi se ova greška riješila, potrebno je sačekati dok se server ne oporavi ili dok se ne poveća njegov kapacitet.

OpenAI i drugi pružatelji usluga umjetne inteligencije kontinuirano rade na poboljšanju infrastrukture i povećanju kapaciteta svojih mreža kako bi se smanjio broj pogrešaka “na kapacitetu” i poboljšala dostupnost svojih usluga.

Korisnicima se savjetuje da se prijavljuju na obavijesti o održavanju sustava i druga ažuriranja kako bi bili upoznati s novostima vezanim uz ChatGPT i slične tehnologije umjetne inteligencije.

Iako moćan, ChatGPT ima svoje nedostatke

ChatGPT je sofisticirana tehnologija obrade prirodnog jezika koja ima mnoge primjene u različitim industrijama. Međutim, kao i kod svih tehnologija, postoje i određena ograničenja koja se mogu pojaviti pri korištenju ChatGPT-a.

  1. Jedan od najvažnijih izazova koji se javljaju pri korištenju ChatGPT-a je neujednačena činjenična tačnost. ChatGPT se trenira na ogromnom skupu podataka koji se prikupljaju iz različitih izvora, uključujući internet, knjige i članke. Ovo može dovesti do toga da ChatGPT sadrži netačne informacije ili pretpostavke koje ne odgovaraju stvarnosti. Kao rezultat toga, korištenje ChatGPT-a može dovesti do neispravnih ili pogrešnih odgovora, što može biti problematično u određenim situacijama. Neujednačena činjenična tačnost: Kao što sam već spomenuo, ChatGPT se oslanja na veliki skup podataka koji su prikupljeni s interneta, što znači da model može sadržavati netačne informacije ili pretpostavke koje ne odgovaraju stvarnosti. To može dovesti do grešaka u odgovorima i smanjenja pouzdanosti modela.
  2. Nedostatak konteksta: ChatGPT može biti ograničen u svojoj sposobnosti da razumije kontekst i nijanse ljudskog jezika. Model može interpretirati određene riječi ili fraze na način koji nije bio namijenjen ili ne shvatiti važnost konteksta u odgovoru na pitanja.
  3. Utjecaj pristranosti: Modeli poput ChatGPT-a koji se oslanjaju na podatke s interneta mogu biti podložni pristranostima. To se može dogoditi kada model uči iz skupa podataka koji nije reprezentativan za širu populaciju ili koji reflektira pristranost određenih grupa ljudi.
  4. Sposobnost generiranja neprimjerenih odgovora: ChatGPT je treniran na ogromnoj količini teksta s interneta, uključujući i neprimjerene sadržaje. To znači da model može generirati odgovore koji nisu primjereni za određene publike, što može dovesti do problema u komunikaciji.
  5. Nedostatak emocija i kreativnosti: ChatGPT može imati teškoća u razumijevanju emocija i kreativnosti ljudskog govora. To znači da model može imati ograničenu sposobnost izražavanja emocija i kreativnosti u svojim odgovorima.

Konačno, postoji i etička dimenzija u korištenju ChatGPT-a, budući da neki ljudi smatraju da stvaranje inteligentnih mašina koje su sposobne razmišljati kao ljudi, pa čak i nadmašiti ih, predstavlja etički problem.

Kako bi se smanjio broj grešaka pri korištenju ChatGPT-a, korisnicima se savjetuje da postavljaju jasna i precizna pitanja koja se odnose na opće teme i da koriste ChatGPT u skladu s njegovim ograničenjima u obradi prirodnog jezika. Također je važno izbjegavati upotrebu ChatGPT-a za neprimjerena pitanja ili u kontekstu koji nije prikladan.

Ukratko, ChatGPT je napredan alat koji ima mnoge primjene u različitim područjima, ali ima i određena ograničenja. Razumijevanje tih ograničenja je važno kako bi se model mogao koristiti na pravi način i kako bi se izbjegli potencijalni problemi i rizici.

chatgp nedostaci

Povezanost Microsoft Binga i ChatGPT-a: Unapređenje pretrage weba uz umjetnu inteligenciju

Microsoft Bing je pretraživač na webu koji koristi različite tehnologije, uključujući tehnologiju obrade prirodnog jezika, kako bi korisnicima omogućio pretraživanje interneta i pronalaženje relevantnih informacija. U svojoj tehnologiji, Microsoft Bing koristi ChatGPT, OpenAI-jev veliki jezički model, za generiranje odgovora na pitanja postavljenih putem tražilice.

Korištenjem ChatGPT-a, Microsoft Bing je unaprijedio svoju sposobnost prepoznavanja konteksta i razumijevanja prirodnog jezika, što je dovelo do poboljšanja rezultata pretrage i korisničkog iskustva. Kada korisnik postavi pitanje u Bing pretraživaču, ChatGPT se aktivira da generira odgovor koji bi mogao odgovarati na to pitanje, uzimajući u obzir kontekst i druge faktore.

Ova povezanost između Microsoft Binga i ChatGPT-a može biti korisna za različite aplikacije, uključujući pretraživanje weba, generiranje odgovora na pitanja, i druge oblike obrade prirodnog jezika. Međutim, kao što smo ranije spomenuli, ChatGPT ima određena ograničenja, pa i Microsoft Bing ima svoje nedostatke, poput nepotpunosti ili neujednačenosti u rezultatima pretrage.

U cjelini, Microsoft Bingova upotreba ChatGPT-a predstavlja jedan od primjera primjene umjetne inteligencije u poboljšanju pretrage weba i korisničkog iskustva. Ova suradnja između Microsofta i OpenAI-a predstavlja još jedan primjer kako tehnološke kompanije mogu koristiti napredne tehnologije umjetne inteligencije za poboljšanje svojih usluga i proizvoda.

Najava Googleovog rivala za ChatGPT – Prvi testovi nisu obećavajući

Google je u pokušaju da unaprijedi svoju tražilicu najavio razvoj vlastite verzije ChatGPT-a, ali prvi testovi nisu bili pozitivni. Kao alternativu, Google je najavio Bard AI, ali ta tehnologija još uvijek nije dostupna javnosti. Iako se očekuje da će se u budućnosti pojaviti više alternativa za ChatGPT, trenutno je neizvjesno kada će ove tehnologije postati dio pretrage.

Oba alata imaju svoje prednosti i nedostatke, i svaki se koristi za različite svrhe. Googleova tražilica je razvijena tijekom dugog vremenskog razdoblja i ima mnogo korisnika, pa je malo vjerojatno da će ChatGPT brzo zamijeniti Googleovu tražilicu. Međutim, moguće je da će se ChatGPT i slične tehnologije obrade prirodnog jezika koristiti kao dodatak postojećim tražilicama za bolje razumijevanje i generiranje teksta.

Strahovi od gubitka radnih mjesta u doba ChatGPT-a

Strah od gubitka radnih mjesta jedna je od glavnih tema koja se tiče ChatGPT-a i drugih tehnologija obrade prirodnog jezika. Mnogi poslovi koji su nekada bili rezervirani za ljudsku interakciju s tekstom sada se mogu automatizirati i obavljati pomoću računala. Primjerice, ChatGPT se može koristiti za automatiziranje klijentske podrške, pisanje novinskih članaka i drugih zadataka koji su nekada zahtijevali ljudsku interakciju.

Ovaj trend ima potencijal da dovede do gubitka radnih mjesta i nezaposlenosti za radnike koji su bili obučeni za obavljanje ovih poslova.

strah od umjetne inteligencije

Hoće li ova tehnologija zamijeniti ljude?

Unatoč zabrinutosti oko gubitka radnih mjesta, važno je prepoznati da se ChatGPT i druga tehnologija obrade prirodnog jezika ne mogu u potpunosti zamijeniti ljudskom interakcijom s tekstom. Ljudi i dalje igraju ključnu ulogu u mnogim područjima koji se tiču interpretacije i generiranja teksta, poput umjetničkog stvaranja, kreativnog pisanja i društvenog interakcije. Stoga je važno balansirati primjenu tehnologije s ljudskim faktorom kako bi se postigao najbolji rezultat za sve.

U svjetlu ovih promjena, važno je da se radnici pripreme za nove uloge i nove vještine koje će biti potrebne u digitalnom dobu.

Budućnost ChatGPT-a

Budućnost ChatGPT-a

Budućnost ChatGPT-a je izuzetno uzbudljiva, jer se očekuje da će se ta tehnologija i dalje razvijati i postajati sve naprednija. Razvoj novih verzija i varijanti ChatGPT-a omogućit će korisnicima da koriste tu tehnologiju na još više načina, što će značajno poboljšati kvalitetu odgovora i korisničko iskustvo.

Jedan od glavnih izazova s kojima se ChatGPT trenutno suočava je pitanje sigurnosti i vjerodostojnosti informacija. Postoji opasnost da bi se ChatGPT mogao zloupotrijebiti za širenje dezinformacija ili lažnih vijesti, stoga je potrebno razviti alate i strategije za borbu protiv takvih zloupotreba.

Međutim, s obzirom na brz tempo razvoja tehnologije obrade prirodnog jezika, vjerojatno je da ćemo u budućnosti vidjeti sve sofisticiranije i moćnije verzije ChatGPT-a, koje će omogućiti ljudima da komuniciraju s računalima na načine koje do sada nisu bili mogući. To će dovesti do novih načina razmišljanja o interakciji s tehnologijom i otvoriti vrata novim mogućnostima u područjima poput obrazovanja, medicinskih istraživanja, poslovanja i drugih industrija.

Komentariši