fbpx
notino popust

Dopunsko zdravstveno osiguranje: Sve što trebate znati na jednom mjestu

dopunsko zdravstveno osiguranje

Jeste li ikad razmišljali o tome koliko novca biste morali izdvojiti za liječničke preglede, lijekove, pa čak i bolničku skrb, ako ne posjedujete dopunsko zdravstveno osiguranje? Mnogi ljudi počinju razmišljati o svom zdravlju tek kada se razbole, a tada imaju malo izbora nego da se suoče s računima za zdravstvenu zaštitu koji bi im mogli nanijeti ozbiljne financijske probleme.

Iako se čini da je 10 kuna po posjetu liječniku zanemariv iznos, kada se to pomnoži s mnogobrojnim posjetima liječnicima i nabavkom lijekova, ta cifra se naglo povećava. Stoga, uzimanje dopunskog zdravstvenog osiguranja može biti ključno za financijski opstanak u slučaju ozbiljnih zdravstvenih problema.

Što je zdravstveno osiguranje?

Zdravstveno osiguranje je vrsta osiguranja koja pruža financijsku zaštitu osiguraniku u slučaju da treba medicinsku pomoć. To može uključivati ​​posjete liječniku, dijagnostičke testove, liječenje u bolnici, operacije, lijekove i druge zdravstvene usluge.

Cilj zdravstvenog osiguranja je osigurati da ljudi imaju pristup kvalitetnoj medicinskoj skrbi i da se financijski ne opterećuju zbog visokih troškova medicinskih usluga.

Obvezno zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO). Ovo osiguranje obvezno je za sve osobe s prebivalištem u Hrvatskoj, bez obzira na dob, spol ili zaposlenje. To znači da svi građani Hrvatske imaju pravo na osnovnu medicinsku skrb bez obzira na svoj socijalni ili financijski status.

Obvezno zdravstveno osiguranje financira se iz doprinosa koje plaćaju osiguranici (radnici, samostalni obrtnici, umirovljenici itd.) i njihovi poslodavci, kao i iz državnog proračuna.

Sredstva prikupljena od doprinosa koriste se za financiranje osnovne zdravstvene zaštite, uključujući posjete liječnicima primarne zdravstvene zaštite, specijalistima, hitnoj medicinskoj pomoći, bolničkoj skrbi, lijekovima i drugim medicinskim uslugama.

Svaki osiguranik ima pravo na pristup osnovnoj zdravstvenoj zaštiti, a to uključuje preventivne preglede, dijagnostičke pretrage, liječenje bolesti i ozljeda te rehabilitaciju. U slučaju ozbiljnijih bolesti ili potrebe za specijalističkim tretmanom, osiguranik će biti upućen u bolnicu ili drugu zdravstvenu ustanovu gdje će dobiti potrebnu njegu.

Obvezno zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj osigurava da svi građani imaju pristup osnovnoj zdravstvenoj skrbi bez obzira na svoj financijski status, što je važno za očuvanje zdravlja i dobrobiti svih građana.

Obvezno zdravstveno osiguranje

Tko spada u skupinu osoba s pravom na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje?

Besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje osigurano je osobama s invaliditetom s 100% oštećenjem organizma, osobama s višestrukim oštećenjima, osobama s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću koje ih sprečavaju da samostalno obavljaju aktivnosti primjerene dobi, darovateljima dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja, dobrovoljnim davateljima krvi s više od 35 davanja (muškarci) ili 25 davanja (žene), redovitim učenicima i studentima starijim od 18 godina te osiguranim osobama čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji nije veći od 2.000 kuna (oko 270 eura) ili za samca nije veći od 2.500 kuna (oko 335 eura) u prethodnoj kalendarskoj godini.

Besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje hzzo

Što je dopunsko zdravstveno osiguranje?

Dopunsko zdravstveno osiguranje je dodatno osiguranje koje se može kupiti uz obvezno zdravstveno osiguranje, a koje pokriva dodatne troškove koji nisu u potpunosti pokriveni obveznim zdravstvenim osiguranjem.

Obvezno zdravstveno osiguranje obično pokriva većinu osnovnih medicinskih usluga, ali ne pokriva uvijek sve troškove, poput participacije za lijekove, ortopedska pomagala ili troškova boravka u bolnici iznad određenog broja dana.

Dopunsko zdravstveno osiguranje može pomoći u pokrivanju tih dodatnih troškova i pružanju većeg izbora zdravstvenih usluga, ovisno o vrsti osiguranja koju ste odabrali. To može pomoći osigurati da imate pristup kvalitetnoj medicinskoj skrbi bez financijskog opterećenja.

Ako imate dopunsko zdravstveno osiguranje u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO), ne morate sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za određene vrste medicinskih usluga koje su pokrivene dopunskim osiguranjem.

Ovo dopunsko osiguranje pokriva dodatne troškove koji nisu u potpunosti pokriveni obveznim zdravstvenim osiguranjem, kao što su lijekovi na recept, ortopedska pomagala, troškovi boravka u bolnici iznad određenog broja dana, te niz drugih medicinskih usluga.

Sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja se odnosi na participaciju koju osiguranici plaćaju kod korištenja nekih medicinskih usluga, kao što su posjeti liječnicima ili nabavka lijekova na recept. Ako imate dopunsko zdravstveno osiguranje, plaćanje ove participacije može biti pokriveno ili smanjeno.

Važno je napomenuti da dopunsko zdravstveno osiguranje u HZZO-u ne pokriva sve medicinske usluge koje nisu uključene u obvezno zdravstveno osiguranje. Neke vrste medicinskih usluga koje nisu pokrivene osnovnim osiguranjem, kao što su estetski zahvati ili alternativna medicina, možda nisu pokrivene ni dopunskim osiguranjem.

Stoga je važno provjeriti što sve pokriva vaše dopunsko zdravstveno osiguranje kako biste bili sigurni da ste dobro zaštićeni.

dopunsko osiguranje

Što pokriva dopunsko zdravstveno osiguranje?

Obvezno zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj pokriva većinu osnovnih zdravstvenih usluga, ali postoji određeni iznos koji osiguranik treba platiti za određene usluge, u visini od 20% cijene zdravstvene zaštite, do maksimalno 266 eura (2000 kuna) po računu. Međutim, dopunsko zdravstveno osiguranje pruža dodatnu zaštitu koja pokriva neke od tih troškova.

Dopunsko zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj može pokriti različite troškove, ovisno o pojedinačnoj polici i starosti osiguranika. Među uslugama koje dopunsko osiguranje može pokriti su:

  • Sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite koje je pokriveno obveznim osiguranjem, ali samo do iznosa definiranog u polici dopunskog osiguranja.
  • Troškove za lijekove na recept koji nisu u potpunosti pokriveni obveznim osiguranjem.
  • Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite.
  • Ortodontska i druga pomagala koja nisu u potpunosti pokrivena obveznim osiguranjem.
  • Troškove bolničke zdravstvene zaštite iznad iznosa definiranog u polici dopunskog osiguranja.
  • Dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe.

Dopunsko zdravstveno osiguranje pruža dodatnu zaštitu i olakšava financijski teret koji može nastati zbog zdravstvenih troškova, a osiguranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje mogu ga sklopiti s HZZO-om uz mjesečnu naknadu.

Što su A i B liste lijekova i kako se razlikuju po pokrivenosti od strane zdravstvenog osiguranja?

A i B liste lijekova su dvije liste lijekova koje postoje u Hrvatskoj. Osnovna lista lijekova, odnosno A lista, obuhvaća lijekove koji su u potpunosti pokriveni obveznim zdravstvenim osiguranjem i koji se mogu propisivati i izdavati na teret HZZO-a. To znači da su lijekovi s A liste dostupni svim osiguranicima HZZO-a bez dodatnih troškova.

Dopunska lista lijekova, odnosno B lista, obuhvaća lijekove koji su djelomično pokriveni od strane HZZO-a, dok se ostatak troškova plaća od strane pacijenta. Lijekovi s B liste su uglavnom noviji lijekovi ili lijekovi koji nisu pokriveni na A listi. Na primjer, ako pacijentu liječnik propiše lijek s B liste, HZZO će pokriti dio troškova, a preostali dio plaća pacijent ili njegovo dopunsko zdravstveno osiguranje.

Važno je napomenuti da policu dopunskog zdravstvenog osiguranja ne pokriva uvijek i B lista lijekova u cijelosti, već samo pod određenim uvjetima. Stoga je važno pažljivo pročitati uvjete policu dopunskog osiguranja kako biste znali što je pokriveno, a što nije.

A i B liste lijekova

Sve razine zdravstvene zaštite u Hrvatskoj: Primarna, sekundarna i tercijarna razina i zdravstveni zavodi

Zdravstvena djelatnost se provodi na različitim razinama, koje se nazivaju primarna, sekundarna i tercijarna razina, te na razini zdravstvenih zavoda.

Primarna razina zdravstvene zaštite je temelj zdravstvene skrbi i pruža se putem ugovornih doktora primarne zdravstvene zaštite. Osiguranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) mogu birati svog ugovornog liječnika, a usluge na primarnoj razini uključuju opću/obiteljsku medicinu, zdravstvenu zaštitu predškolske djece, zdravstvenu zaštitu žena, patronažnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu njegu u kući bolesnika, stomatološku zdravstvenu zaštitu, higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu, laboratorijsku dijagnostiku, ljekarništvo te hitnu medicinsku pomoć.

Sekundarna razina zdravstvene zaštite obuhvaća specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i bolničku zdravstvenu zaštitu, koja se obavlja na temelju uputnice izabranog ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite. Ova razina zdravstvene zaštite uključuje specijalističke preglede, dijagnostiku i terapiju, kao i bolničku skrb i operacije.

Tercijarna razina zdravstvene zaštite obavlja se u najsloženijim oblicima zdravstvene skrbi, uključujući složene dijagnostičke i terapijske postupke koji se obavljaju u specijaliziranim ustanovama, poput kliničkih bolničkih centara. Ova razina zdravstvene skrbi obuhvaća vrlo složene postupke poput transplantacija organa, kardiokirurgije, neurokirurgije, onkologije, intenzivne njege i drugih specijaliziranih djelatnosti.

Uglavnom, zdravstvena djelatnost provodi se na različitim razinama kako bi se osigurala što bolja i kvalitetnija zdravstvena zaštita za sve građane. Od primarne zdravstvene zaštite za prevenciju i rano otkrivanje bolesti, preko sekundarne za dijagnostiku i terapiju, pa do tercijarne za najzahtjevnije medicinske postupke, sve razine djeluju zajedno kako bi se postigao najbolji mogući ishod za pacijenta.

cijena dopunsko zdravstveno osiguranje

Koliko je skupo biti neosiguran u zdravstvu?

To znači da kada osoba nema dopunsko zdravstveno osiguranje, mora plaćati većinu troškova liječenja i zdravstvene zaštite iz vlastitog džepa. To uključuje plaćanje pregleda kod izabranog liječnika opće/obiteljske medicine, ginekologa, stomatologa, specijalista, laboratorijskih pretraga, dijagnostike i terapije, lijekova koji se izdaju na recept, pomagala te bolničkog liječenja.

Sve ove stavke mogu biti vrlo skupi, a najveći mogući trošak bez police dopunskog je račun za bolničko liječenje koji može iznositi maksimalno 266 eura po jednom ispostavljenom računu. Međutim, ako je osobi potrebna daljnja medicinska pomoć nakon bolničkog liječenja, poput fizikalne terapije ili drugih specijalističkih pregleda, ti će se troškovi također naknadno dodati i mogu biti vrlo visoki.

Stoga je imati policu dopunskog zdravstvenog osiguranja vrlo korisno kako bi se smanjili troškovi zdravstvene zaštite i zaštitio sebe i svoje financije.

Trajanje police dopunskog osiguranja

Na koje se razdoblje sklapa polica dopunskog osiguranja? Polica dopunskog osiguranja sklapa se na razdoblje od jedne godine.

Ukoliko se ne obnovi na vrijeme, osiguranik gubi pravo na dopunsko osiguranje i mora samostalno podmirivati troškove zdravstvene skrbi. Stoga je važno redovito provjeravati valjanost police i obnoviti je na vrijeme kako bi se izbjegle nepotrebne troškove.

Također, postoje i mogućnosti produženja polica na dulje razdoblje uz nešto više cijene, što može biti praktično za osobe koje često putuju ili borave izvan mjesta stalnog prebivališta. Važno je napomenuti da osobe koje imaju pravo na besplatno dopunsko osiguranje ne moraju sklapati policu, već se njihovo osiguranje automatski obnavlja svake godine.

Trajanje police dopunskog osiguranja

Što znači karenca u dopunskom osiguranju?

Karenca je razdoblje u kojem osiguranik još nema pravo na korištenje određenih usluga koje pokriva njegovo osiguranje.

Trajanje karence ovisi o vrsti usluga i vrsti osiguranja. Obično traje određeni broj dana od početka važenja osiguranja ili od trenutka promjene uvjeta osiguranja. Primjerice, kod putnog zdravstvenog osiguranja karenca za neke usluge može trajati 2-3 dana, dok kod nekih drugih usluga kao što su kronične bolesti ili trudnoća može trajati nekoliko mjeseci.

Važno je provjeriti uvjete vlastitog osiguranja kako bi se saznalo trajanje karence za određene usluge.

Važnost dopunskog osiguranja izvan Hrvatske

Vrijedi li dopunsko osiguranje izvan Hrvatske? Dopunsko osiguranje ne vrijedi izvan Hrvatske, osim ako je sklopljeno kao privremeno dopunsko osiguranje za putovanje u inozemstvo.

Dopunsko i dodatno osiguranje – koja je razlika?

Dopunsko osiguranje nadopunjuje obvezno zdravstveno osiguranje, dok dodatno osiguranje pruža dodatne zdravstvene usluge koje nisu pokrivene osnovnim osiguranjem.

Primjerice, dodatno osiguranje može uključivati pokrivanje troškova za stomatološke usluge koje nisu obuhvaćene osnovnim osiguranjem, alternativne oblike terapije ili troškove liječenja u inozemstvu. No, dodatno osiguranje nije obvezno i plaća se dodatna premija, dok je dopunsko osiguranje obvezno za sve osiguranike u Republici Hrvatskoj.

Tko gubi pravo na zdravstveno osiguranje?

U Hrvatskoj pravo na zdravstveno osiguranje ne gubi se, osim u određenim slučajevima kada se osoba trajno iseli iz zemlje ili se odluči odjaviti iz sustava zdravstvenog osiguranja. Također, neplaćanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje može dovesti do privremenog gubitka prava na zdravstveno osiguranje.

Često postavljena pitanja

Dopunsko zdravstveno osiguranje pruža dodatnu zaštitu za troškove doplata u obveznom zdravstvenom osiguranju u Republici Hrvatskoj. Kako biste bolje razumjeli ovaj oblik osiguranja, u nastavku donosimo neka od najčešćih pitanja koja se postavljaju o dopunskom osiguranju.

Može li se sklopiti više od jedne police dopunskog osiguranja?

Ne, nije moguće sklopiti dvije polica dopunskog osiguranja istovremeno.

Kakve su mogućnosti nadopunjenja policom dopunskog osiguranja?

Međutim, uz policu dopunskog osiguranja moguće je ugovoriti dodatna pokrića poput pokrića za stomatološke usluge, lijekove izvan bolničkog liječenja, fizikalnu terapiju i druge usluge koje nisu pokrivene osnovnim zdravstvenim osiguranjem.

Osim pokrića B liste lijekova, uz policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, moguće je ugovoriti i dodatna pokrića kao što su osiguranje drugog liječničkog mišljenja, bolnička naknada i kućna njega.

Osiguranje drugog liječničkog mišljenja omogućava osiguraniku da dobije drugo mišljenje o svojoj dijagnozi i liječenju, bolnička naknada pokriva troškove bolničkog liječenja iznad maksimalne naknade koju pokriva osnovno osiguranje, a kućna njega omogućava pružanje zdravstvene skrbi kod kuće. Važno je provjeriti uvjete svakog dodatnog pokrića prije nego se odlučite za njihovo ugovaranje.

Je li iskaznica dopunskog osiguranja važeća u svim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj?

Iskaznica dopunskog osiguranja važeća je u svim zdravstvenim ustanovama diljem Hrvatske koje su ugovorni partneri HZZO-a.

Koje su opcije dopunskog osiguranja za trudnice?

Trudnice ne trebaju sklapati posebnu policu dopunskog osiguranja, jer osnovno zdravstveno osiguranje pokriva većinu troškova vezanih uz trudnoću i porod.

Kako se može sklopiti dopunsko zdravstveno osiguranje?

Dopunsko zdravstveno osiguranje može se sklopiti u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje ili kod neke od privatnih osiguravajućih tvrtki koje nude takvu vrstu osiguranja.

Komentariši